Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

Ποια είναι η διαδικασία για να γίνει κανείς Διαμεσολαβητής;

Η εκπαίδευση των Διαμεσολαβητών, όπως προβλέπεται από το Π.Δ 123/2011, γίνεται από φορείς κατάρτισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συνιστούν από κοινού ένας τουλάχιστον Δικηγορικός Σύλλογος και ένα τουλάχιστον από τα Επιμελητήρια της Χώρας (αρθρ. 5 Ν.3898/2010). Ήδη, σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λειτουργούν τρείς φορείς κατάρτισης Διαμεσολαβητών, το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά και το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών- Προμηθέας.

 Οι φορείς αυτοί είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση τόσο των δικηγόρων Διαμεσολαβητών, όσο και των τρίτων -μη δικηγόρων- Διαμεσολαβητών για τις διασυνοριακές διαφορές. Η διαπίστευση των Διαμεσολαβητών θα γίνεται κατόπιν εξετάσεων ενώπιον Επιτροπής τού Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

επιστροφή