Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

Paper of Evi Avlogiari " Bioethics Mediation in Health Care Settings" was presented in GLOBAL BIOETHICS ENQUIRY ( April 2017 ), the Scholarly Publication of the UNESCO Chair of Bioethics.

Global Bioethics Enquiry

επιστροφή