Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

"ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ"

Το Eλληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛΚΕΔ) διοργανώνει  σεμινάριο με τίτλο  «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ» , διάρκειας 8 ωρών.

Σε ποιους απευθύνεται:Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς, πραγματογνώμονες και οικονομικούς συμβούλους που θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν στην διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις τραπεζικές διαφορές σε συμβάσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο.

 

Τι περιλαμβάνει: α) θεωρία για τη νομική φύση των δανειακών συμβάσεων σε συνάλλαγμα και των επιμέρους όρων (δίκαιο καταναλωτών κλπ),  νομική αντιμετώπιση με αγωγή ( υποδείγματα και ανάλυση των νομικών  βάσεων της αγωγής, πρακτική μέθοδος ανάλυσης της οφειλής και του αλήκτου κεφαλαίου, υπόδειγμα εξωδίκου σε καταγγελία κλπ), β)  χρηματοοικονομική θεωρία  για την κατανόηση στην πράξη των οικονομικών και νομικών  επιπτώσεων των εν λόγω δανείων, γ) τον  ρόλο του δικηγόρου  γενικότερα στην προετοιμασία του πελάτη (batna, θεωρία παιγνίων κλπ) και στην στρατηγική αντιμετώπισης των οφειλών και δ) τεχνικές Διαπραγμάτευσης και Διαμεσολάβησης .