Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ"

To Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών  σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου, διοργανώνει διήμερο σεμινάριο – Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Τραπεζικής Διαμεσολάβησης (Advocacy Mediation) στην ελληνική γλώσσα με τίτλο «Ο Ρόλος του Παραστάτη Δικηγόρου στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση», διάρκειας 16 ωρών. 

Σε ποιους απευθύνεται:  Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, διαμεσολαβητές-δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους ή απόφοιτους Νομικών Σχολών και αποτελεί εισαγωγικό σεμινάριο για τους δικηγόρους που θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν ως παραστάτες των πελατών τους στην Διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 ή στη Δικαστική Μεσολάβηση του αρ.214Β Κ.ΠΟΛ.Δ , με εξειδίκευση στις τραπεζικές διαφορές.

Τι περιλαμβάνει: θεωρία για την διαδικασία της Διαμεσολάβησης, το ρόλο του δικηγόρου στην προετοιμασία του πελάτη, στην επιλογή του Διαμεσολαβητή, συμφωνητικό υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση, πρακτικό Διαμεσολάβησης, τεχνικές κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, ανάλυση των τύπων ρυθμίσεων του δανειολήπτη με βάσει το νέο ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ για τα κόκκινα δάνεια και βιωματική μάθηση με προσομοιώσεις ρόλων (role plays) με υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα βασισμένες σε τραπεζικές συμβάσεις δανείων (π.χ. υπερχρεωμένα, «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια, αλληλόχρεο λογαριασμό, ρήτρα ελβετικού φράγκου κ.λπ. ).