Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

Διήμερο σεμινάριο – πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ιατρική διαμεσολάβηση (Medical Mediation) με τίτλο « ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ», διάρκειας 20 ωρών.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε διαπιστευμένους/πιστοποιημένους διαμεσολαβητές και αποτελεί εισαγωγικό σεμινάριο για όσους θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν στην Ιατρική Διαμεσολάβηση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρία ιατρικής αμέλειας και κώδικα ιατρικής δεοντολογίας βασικές τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων στον ιατρικό τομέα, καθώς και ασκήσεις προσομοίωσης βασισμένες σε αληθινά ιατρικά σενάρια.