Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

Διήμερο εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην « ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» (Intensive Medical Mediation Training), διάρκειας 16 ωρών.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιατρούς, οδοντιάτρους, νοσηλευτές και γενικά σε επαγγελματίες υγείας που θέλουν να εκπαιδευθούν στην διαχείριση των προβλημάτων και στην επίλυση συγκρούσεων που προκύπτουν στο χώρο της υγείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισαγωγή στη διαμεσολάβηση, στις επικοινωνιακές δεξιότητες  και στις τεχνικές διαπραγμάτευσης σε ιατρικές υποθέσεις, ανάλυση κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας με ασθενή, συγγενείς και συναδέλφους, επίλυση συγκρούσεων καθώς και ασκήσεις πρακτικής βασισμένες σε αληθινά σενάρια μέσω των μεθόδων της προσομοίωσης και της εναλλαγής ρόλων μεταξύ των εκπαιδευόμενων.

Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι και το  πιστοποιητικό εκπαίδευσης θα αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία για τους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό, καθόσον τα προσόντα αυτά εκτιμώνται ιδιαίτερα στην αλλοδαπή.