Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ"

Το Eλληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛΚΕΔ) διοργανώνει  εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» (IntensiveMedicalMediationTraininginClinicalPractice), διάρκειας 8 ωρών.

Σε ποιους απευθύνεται:Το σεμινάριο απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές Ιατρικής που θέλουν να εκπαιδευθούν στην διαχείριση των προβλημάτων και στην επίλυση συγκρούσεων που προκύπτουν στο χώρο της υγείας.

Τι περιλαμβάνει: εισαγωγή στη διαμεσολάβηση, στις επικοινωνιακές δεξιότητες, ανάλυση κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας με ασθενή, συγγενείς και συναδέλφους, αποκάλυψη ιατρικού λάθους, ανακοίνωση δυσάρεστων ειδήσεων καθώς και ασκήσεις πρακτικής βασισμένες σε αληθινά σενάρια μέσω των μεθόδων της προσομοίωσης και της εναλλαγής ρόλων μεταξύ των εκπαιδευόμενων.