Ελληνικά
English
Dodekanisou 15, Thessaloniki, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr
A&A, Avlogiari, Lawyers, Mediators, Negotiators

"INTERNATIONAL ADVANCED MEDIATION TRAINING"

ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (QAP)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ "INTERNATIONAL MEDIATION INSTITUTE" (I.M.I)

Στην ελληνική και αγγλική  γλώσσα, διάρκειας 20 ωρών.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη Διαμεσολάβηση και να πιστοποιηθούν ως Διεθνείς Διαμεσολαβητές σύμφωνα με τα πρότυπα του Ι.Μ.Ι.

  περιλαμβάνει: θεωρία και  βιωματική μάθηση με προσομοιώσεις ρόλων (roleplays) σε πραγματικά σενάρια διαμεσολαβήσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι εκπαιδευτές.

Tο ADR Hellenic Center παρέχει όλα τα Qualifying Assessment Programs του International Mediation Institute(I.M.I) και πιστοποιεί τις επαγγελματικές ικανότητες των Διαμεσολαβητών, ώστε αυτοί να συμπεριληφθούν στην επίσημη λίστα διαμεσολαβητών του Ι.Μ.Ι.

 Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί από το ADRHC, Certification of Attendance in ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑADVANCED MEDIATION TRAINING

(Εκπαιδευμένος Διεθνής Διαμεσολαβητής ), στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Επίσης, το ως άνω πιστοποιητικό αποτελεί αυτόματα την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας των Σταδίων 2 και 3 που ορίζονται από το International Mediation Institute(I.M.I) για την πιστοποίηση διαμεσολαβητών κατά τα διεθνή πρότυπά του (βλ. https://imimediation.org/adr-hellenic-center-qap-profile). Οι διαμεσολαβητές, που έχουν αποκτήσει την πρακτική εμπειρία που απαιτείται σύμφωνα με το Στάδιο 1 του ADRHC QAP profile μπορούν να γίνουν πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές του Ι.Μ.Ι, κατόπιν μίας προφορικής διαδικασίας με δύο αξιολογητές. Η πιστοποίηση αυτή από το Ι.Μ.Ι. είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση.  

Mediation

Mediation