Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

Τι προσόντα πρέπει να διαθέτει ένας Διαμεσολαβητής;

Οι ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει ο αποτελεσματικός Διαμεσολαβητής, εκτείνονται πέρα από τη Νομική επιστήμη, στην Ψυχολογία και στις Διαπραγματεύσεις. Πρόκειται για την ικανότητα της «ενσυναίσθησης», δηλαδή τής ψυχικής κατανόησης του άλλου, της εχεμύθειας, της ενεργητικής ακρόασης και της αποτελεσματικής χρήσης τής σιωπής, της υποβολής ανοικτών ερωτήσεων, της απορρόφησης των αρνητικών συναισθημάτων των μερών, ώστε να αποφορτιστεί η διαδικασία, της ανάλυσης των συμφερόντων τους και του εντοπισμού των πιθανών σημείων ταύτισής τους. Κάποιες από τις ικανότητες αυτές ενυπάρχουν στην καθημερινή άσκηση της δικηγορίας, και καλλιεργούνται με αυτή, ενώ άλλες όχι. Είναι γεγονός ότι η δικηγορία ενισχύει την κατανόηση πολύπλοκων καταστάσεων και την υιοθέτηση κριτικής άποψης, που είναι χρήσιμες για τη διαμεσολάβηση, παράλληλα, όμως, διευκολύνει την ανθρώπινη ροπή για την άσκηση επιρροής και πειθούς έναντι των άλλων, η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη ενώπιον ενός δικαστηρίου, θα καταδίκαζε όμως μια διαμεσολάβηση σε βέβαιη αποτυχία. Από την προσωπική μου πείρα, έχω διαπιστώσει ότι ο δικηγόρος που είναι υποψήφιος Διαμεσολαβητής, χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να κατανοήσει και -κυρίως- για να αποδεχτεί την ιδέα ότι θα πρέπει να αφήσει στο περιθώριο της διαμεσολάβησης μερικές από τις πλέον προσφιλείς επαγγελματικές του συνήθειες.

επιστροφή