Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που θα ήταν καλό να λάβει υπ’ όψιν του ο δικηγόρος που θα παρασταθεί στη Διαμεσολάβηση;

Για την επιτυχή έκβαση της Διαμεσολάβησης, εξίσου σημαντικός με το ρόλο του Διαμεσολαβητή είναι και ο ρόλος του δικηγόρου ως παραστάτη του πελάτη του κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Ειδικότερα ο δικηγόρος που θα παρασταθεί, πρέπει τόσο να πιστεύει ότι ο τρόπος επίλυσης της συγκεκριμένης διαφοράς με Διαμεσολάβηση είναι ο καλύτερος για τον πελάτη του, όσο και να προσπαθήσει να συμβάλλει υποστηρικτικά στην επίλυση της διαφοράς αυτής.

Κάθε φορά, λοιπόν,  που ένας δικηγόρος συνοδεύει τον πελάτη του σε μία Διαμεσολάβηση, καλό θα ήταν να λάβει υπ’ όψιν του τις ακόλουθες προτάσεις-συμβουλές:

1. Θα πρέπει πάντοτε να βλέπει τη Διαμεσολάβηση ως μία ευκαιρία για εξωδικαστική επίλυση της υπόθεσης του πελάτη του με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, και θα πρέπει να την προσεγγίζει με καλή πίστη.

2. Θα πρέπει να είναι πλήρως προετοιμασμένος και να προσκομίσει εντός ταχθείσας προθεσμίας . στον Διαμεσολαβητή μία κατανοητή περίληψη, στην οποία θα εκθέτει τα πραγματικά περιστατικά και το εφαρμοστέο δίκαιο, από την οπτική γωνία του πελάτη του.

3. Θα πρέπει να έχει κατά νου, ότι ο Διαμεσολαβητής ελέγχει τη διαδικασία και επομένως, θα πρέπει να αφήσει τον Διαμεσολαβητή να διευθύνει τη διαδικασία..

4. Κατά το στάδιο των Διαπραγματεύσεων, θα ήταν σκόπιμο: (α) Να μην προβάλλει παράλογες απαιτήσεις- εκτός εάν είναι ανταπόκριση σε παράλογη απαίτηση. Η αρχική απαίτηση θα πρέπει να είναι υψηλή ή χαμηλή αναλόγως εάν εκπροσωπεί τον προσφεύγοντα στη Διαμεσολάβηση ή τον «αμυνόμενο». (β) Μόλις διαπιστώσει ότι βρίσκεται στη «ζώνη της λογικής», να μην υποχωρήσει καθόλου, μέχρι να αντιληφθεί ότι η άλλη πλευρά βρίσκεται επίσης στη ζώνη αυτή. (γ) Καλό θα ήταν να κάνει μικρές υποχωρήσεις, απαντώντας στις υποχωρήσεις της άλλης πλευράς. (δ) Δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από  τακτικές εκφοβισμού. Κάθε υποχώρηση θα πρέπει να βασίζεται σε λογική εκτίμηση των γεγονότων.

5. Θα πρέπει να προβεί σε ρεαλιστική εκτίμηση της κατάστασης και των κινδύνων.

6. Στην περίπτωση που η Διαμεσολάβηση καταλήξει σε συμφωνία, χρήσιμο θα ήταν να υπογραφεί αμέσως το συμφωνητικό. Καλό θα ήταν να συνταχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδεικνύεται τόσο η συμφωνία που επήλθε, όσο και η δεσμευτικότητα του κειμένου.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα ήταν χρήσιμο να αφιερώσει χρόνο για να αξιολογήσει τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την κατάληξη. 

επιστροφή