Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης σε σύγκριση με τη δικαστική επίλυση διαφορών;

Εφόσον, τα μέρη επιλέξουν τη διαμεσολάβηση, μόνο πλεονεκτήματα μπορεί να έχει η επιλογή τους αυτή, και συγκεκριμένα: Εύκολη πρόσβαση σε μία διαδικασία ευέλικτη, γρήγορη και εμπιστευτική. Απόλυτη εχεμύθεια ως προς τη συμφωνία των μερών και όσων διαμειφθούν κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι - κερδίζουν και τα δύο μέρη. Η λύση διαμορφώνεται στα μέτρα των μερών. Αποφεύγεται η αντιδικία. 

επιστροφή