Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

Πού πλεονεκτεί και πού μειονεκτεί η διαμεσολάβηση, σε σύγκριση με τη δικαστική επίλυση διαφορών;

Mια σύγχρονη έννομη τάξη οφείλει να προσφέρει στους πολίτες της περισσότερους από έναν τρόπους επίλυσης των διαφορών τους. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η δυνατότητα επιλογής, εκείνης ακριβώς της λύσης που ταιριάζει στην εκάστοτε περίπτωση. Πράγματι, όλες οι διαφορές δεν είναι επιδεκτικές επίλυσης με το ίδιο πάντα μέσο. Υφίσταται λ.χ. διαφορές που έχουν αναχθεί από τα μέρη σε θέμα αρχής, ώστε η δικαστική απόφαση να αποτελεί τον μόνο κατάλληλο τρόπο για την αυθεντική επίλυσή τους. Υφίστανται, όμως και διαφορές ως προς τις οποίες η σχετικότητα της ορθής λύσης, η ύπαρξη επαγγελματικών σχέσεων, οι σχέσεις γειτονίας, οι οικογενειακές σχέσεις κλπ., αναδεικνύουν την από κοινού διευθέτηση ως το ενδεδειγμένο μέσο. Στην περίπτωση που τα μέρη επιλέξουν τη διαμεσολάβηση, μόνο πλεονεκτήματα μπορεί να έχει η επιλογή αυτή, δηλαδή:

 • εύκολη πρόσβαση
 • ευέλικτη, γρήγορη και εμπιστευτική διαδικασία
 • απόλυτη εχεμύθεια ως προς τη συμφωνία
 • εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
 • δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι - κερδίζουν και τα δύο μέρη
 • η λύση διαμορφώνεται στα μέτρα των ‘πελατών’
 • αποφεύγεται η αντιδικία
 • υπάρχει η βοήθεια αμερόληπτων και ικανών διαμεσολαβητών
 • μη δεσμευτική διαδικασία. Τα μέρη είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν όποτε το επιθυμούν.
 • Δεν θίγονται τα δικαιώματα των μερών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να καταφύγουν σε δικαστήριο, εκτός βέβαια αν η διαμεσολάβηση καταλήξει σε συμφωνία.
 • και η –καινοτόμος σε σχέση με τη δικαστική και διαιτητική επίλυση διαφορών-
 • μη έκδοση απόφασης από το Διαμεσολαβητή. Ουσιαστικά δηλαδή τα μέρη έχουν τον  απόλυτο έλεγχο της συμφωνίας.
επιστροφή