Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

Νέα Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών, σε κλειστό τμήμα 3 ατόμων, από το ADR HELLENIC CENTER και το ΙΝΚΑΔΑ (Ιούνιος 2020) - 50 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως (on line) εκπαίδευση και 50 ώρες δια ζώσης (26/05/2020)

Νέα Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών, σε κλειστό τμήμα 3 ατόμων, από το ΙΝΚΑΔΑ (Ιούνιος 2020)

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α) ανακοινώνει νέο Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 100 ωρών ( 50 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως (on line) εκπαίδευση και 50 ώρες δια ζώσης), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4640/2019.

 Οι ημέρες και ώρες των «δια ζώσης» μαθημάτων θα καθοριστούν σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι θα είναι μόνο τρεις (3) στο σύνολο, και η εκπαίδευση θα γίνει με όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Στους  συμμετέχοντες σε αυτή τη βασική εκπαίδευση θα δοθεί δωρεάν πρόγραμμα  μετεκπαίδευσης  20 ωρών στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση μέσω του e-trainingπρογράμματος του ΙΝΚΑΔΑ και  του ADRHELLENIC( www.e-adrhellenic.com) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  www.adrhellenic.com | τηλ. 2310538919 & 6977260901 | email: info@adrhellenic.com 

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.) σε συνεργασία με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΛΚΕΔ- ADR Hellenic Center) παρέχουν υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης σε υποψήφιους διαμεσολαβητές (διάρκειας 100 ωρών) σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο Ν.4640/2019 που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένες παράλληλα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ελληνικής δικαστηριακής πραγματικότητας. 

Το πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης  του ΙΝΚΑΔΑ και ADRHELLENICCENTERείναι πιστοποιημένο από το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο,ΙnternationalMediationInstitute( IMI) ως  IMI  CertifiedMediatorTrainingProgram( IMICMTP), και στους εκπαιδευθέντες μας θα παρέχεται με το τέλος της εκπαίδευσης και την επιτυχία στις εξετάσεις του Ινστιτούτου μας, και πιστοποίηση βασικής εκπαίδευσης Διαμεσολαβητή από το ΙΜΙ. Οι δε διαμεσολαβητές μας, θα αναγράφονται, εφόσον το επιθυμούν στον κατάλογο των διαμεσολαβητών του ΙΜΙ.

Το πρόγραμμα 100 ωρών βασικής εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση περιλαμβάνει 4 ενότητες: 

Μέρος Ι:  Περιλαμβάνει ασύγχρονη onlineπαρακολούθηση μαθημάτων (40 ώρες) και μελέτη θεωρίας.

Μέρος ΙΙ: Περιλαμβάνει παρακολούθηση με φυσική παρουσία,  εκπαίδευση με προσομοίωση ρόλων και τεχνικές διαμεσολάβησης  (50 ώρες).  Οι ημέρες και ώρες των δια ζώσης μαθημάτων θα καθοριστούν σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι θα είναι μόνο τρεις (3) στο σύνολο, και η εκπαίδευση θα γίνει με όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Μέρος ΙΙΙ: Περιλαμβάνει ασύγχρονη onlineπαρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων (10 ώρες), μελέτη θεωρίας και γραπτές εξετάσεις στη θεωρία της διαμεσολάβησης

Μέρος IV: Περιλαμβάνει onlineεξετάσεις, με προσομοίωση ρόλων ολοκληρωμένης διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Σημείωση: Μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευθέντες θα έχουν συνεχή πρόσβαση στην πλατφόρμα e-learningτου Ινστιτούτου μας, έως και το πέρας των εξετάσεων στο ΥΔΔΑΔ.

Η εκπαίδευση των υποψηφίων διαμεσολαβητών γίνεται από εκπαιδευτές ADR Hellenic Center, (Εύη Αυλογιάρη, Κωνσταντίνο Τερζή, και Μαρία Τσώλου), με μεγάλη διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό , σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, στην ελληνική γλώσσα, στον άρτια οργανωμένο χώρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Έβρου, στην Αλεξανδρούπολη και σε κλειστό τμήμα 3 ατόμων ( ο νόμος 4640/2019 επιτρέπει έως 21 άτομα). 

Το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ενσωματώνει τα πιο αποτελεσματικά μοντέλα διθνώς, βιωματικής και θεωρητικής εκπαίδευσης. 

 Οι συμμετέχοντες αφού παρακολουθήσουν το πλήρες Πρόγραμμα της Βασικής Εκπαίδευσης των 100 ωρών και περάσουν με επιτυχία την γραπτή και προφορική αξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος θα λάβουν Αναγνωρισμένο Διεθνή Τίτλο Πιστοποιημένου Διαμεσολαβητή από το ADR Hellenic Center και το ΙΜΙ, καθώς και Τίτλο Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή από το INKΑΔΑ.

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευθέντες διαμεσολαβητές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις που ορίζονται στο αρ. 28 του ν.4640/2019, ώστε να λάβουν την διαπίστευσή τους από το ΥΔΔΑΔ. 

 

Διαδικασία συμμετοχής - αίτηση εγγραφής σε Κύκλο Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης. 

Το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. παρέχει, σύμφωνα με το Ν.4640/2019, τη δυνατότητα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Όποιος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει στον κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών πρέπει να: 

1. Υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο στο τέλος της σελίδας], στο email : info@adrhellenic.com. 2. Αποστείλει μαζί με την αίτηση, ηλεκτρονικά  στο email: info@adrhellenic.com το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων, στον Τραπεζικό Λογαριασμό: 

Εθνική Τράπεζα: 213/00104482 

(ΙΒΑΝ: GR 2701102130000021300104482). 

Το ποσό των διδάκτρων είναι χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€). 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στην εκπαίδευση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν τίτλο σπουδών Ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου στην ημεδαπή. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα και μέχρι την εξάντληση των 3 διαθέσιμων θέσεων  κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας. 

Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@adrhellenic.com. ( στην οποία θα επισυνάπτεται και το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων, οπότε ο χρόνος υποβολής της αίτησης προκύπτει από τον χρόνο λήψης από το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος ο οποίος επιβεβαιώνεται από email που σας αποστέλλεται από τη γραμματεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. 

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης των 50 ωρών είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ADR HELLENIC CENTER 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ADR Hellenic Center) είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012 με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθώς επίσης και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης περί τη διαμεσολάβηση. Tο ADR Hellenic Center είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα που, από το έτος 2015, παρέχει όλα τα Qualifying Assessment Programs του Διεθνούς φήμης και αναγνώρισης Ινστιτούτου, International Mediation Institute (I.M.I) και πιστοποιεί τις επαγγελματικές ικανότητες των Διαμεσολαβητών, ώστε αυτοί να συμπεριληφθούν στην επίσημη λίστα των Διεθνών Διαμεσολαβητών του Ι.Μ.Ι. 

Πλέον από το 2019το πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης  του ADRHELLENICCENTERείναι πιστοποιημένο από το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο,ΙnternationalMediationInstitute( IMI) ως  IMI  CertifiedMediatorTrainingProgram( IMICMTP).

Από το 2014 το ΕΛΚΕΔ είναι ο αποκλειστικός πάροχος εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΙΝΚΑΔΑ), ενός εκ των πέντε λειτουργούντων στην Ελλάδα Ινστιτούτων Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών. Συνεργάζεται επίσης με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (τομέας Διά Βίου Εκπαίδευσης) και προσφέρει με μεγάλη επιτυχία Προγράμματα Εξειδίκευσης στον τομέα της Διαμεσολάβησης. Από δε το έτος 2015 είναι ιδρυτικό μέλος του Βαλκανικού Οργανισμού Επίλυσης Διαφορών (Balkan Association for Dispute Resolution). 

Το ΕΛΚΕΔ- ADR Hellenic Center είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην Ιατρική, Βιοηθική Διαμεσολάβηση και στην εκπαίδευση ιατρών και παρόχων υγείας σε ήπιες δεξιότητες (Soft Skills). Από το 2015 έως και σήμερα έχουν διεξαχθεί με πολλή μεγάλη επιτυχία προγράμματα Ιατρικής Διαμεσολάβησης απευθυνόμενα σε διαμεσολαβητές και δικηγόρους, προγράμματα Βιοηθικής Διαμεσολάβησης για επαγγελματίες υγείας και δικηγόρους, καθώς και προγράμματα σε συνεργασία με νοσοκομεία για την εκπαίδευση των ιατρών σε ήπιες δεξιότητες (softskills) και διαχείριση ιατρικού λάθους.

Από το έτος 2019 έχει δημιουργήσει πρωτοποριακά προγράμματα e-learning  σχετικά με την διαμεσολάβηση.

Ανακοίνωση

Αίτηση Συμμετοχής

επιστροφή