united-kingdom-flag
logo-3

Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

"Εκπαιδεύουμε

τους Διαμεσολαβητές του αύριο"

avlogiari-crop

Άνοιξαν οι αιτήσεις για την εγγραφή στο μητρώο σντονιστών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (lawspot.gr)

 

Αφορά μόνο διαπιστευμένους διαμεσολαβητές του Ν. 3898/2010 – Αιτήσεις μέχρι και 19 Ιουνίου

 

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
 
Στο μητρώο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α’ 211) ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
 
Η αίτηση συνοδεύεται από ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), 4 με την οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ιδιότητά του ως διαπιστευμένου διαμεσολαβητή του ν. 3898/2010.
 
Διαβάστε επίσης: Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη διαμεσολάβηση και την καταπολέμηση της εμπορίας απομιμητικών προϊόντων
 
Έργο του συντονιστή είναι η επιτυχής και άρτια διεκπεραίωση των διαδικασιών του Ν. 4469/2017 και ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων μερών στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών που εντάσσονται στο νόμο αυτό. Ο συντονιστής ειδοποιείται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για το διορισμό του, τον οποίο μπορεί να αποποιηθεί εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών.
 
Ο συντονιστής υποχρεούται να αποποιηθεί το διορισμό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως:
 
(α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή,
 
(β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας.
 
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο συντονιστής αποποιηθεί το διορισμό του, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει αμέσως νέο συντονιστή.
 
Αν ο συντονιστής δεν αποποιηθεί το διορισμό του εντός της νόμιμης προθεσμίας, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του κοινοποιεί σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων, οπότε και εκκινεί η εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 4469/2017.
 
Διαβάστε επίσης: Πρόγραμμα εκπαίδευσης για το νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών από το ΑΚΚΕΔ
 
Ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβή με τον συντονιστή για τη συμμετοχή του στη διαδικασία αυτή. Αν δεν έχει οριστεί αμοιβή, τότε αυτή ορίζεται δυνάμει του άρθρου 10 Ν. 4469/2017 στα κάτωθι ποσά:
 
(α) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων,
 
(β) στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων.
 
Αν ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές δεν συμφώνησαν διαφορετικά, το ποσό της αμοιβής βαρύνει το μέρος που προκάλεσε την υποβολή αίτησης για έναρξη της διαδικασίας και προκαταβάλλεται στο συντονιστή πριν από τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης για την υπαγωγή στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Επισημαίνεται ότι για την είσπραξη της αμοιβής θα πρέπει να εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό.
 
Όπως επισημαίενται στην απόφαση, οι συντονιστές που διορίζονται από το εν λόγω Μητρώο Συντονιστών αποτελούν δικλείδα ασφαλείας για τον επιτυχή συντονισμό των διαδικασιών και την αποτελεσματική ολοκλήρωση των βημάτων που προβλέπονται στο Ν. 4469/2017 σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών που διέπονται από το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, η συμμετοχή τους στη διαδικασία εξασφαλίζει την ορθή τήρηση του νομοθετικού πλαισίου και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών, προς το σκοπό επιτυχούς ρύθμισης των οφειλών.
 
Στο μητρώο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α’ 211) ως εξής:
 
Αττικής εκατόν είκοσι (120)
 
Κεντρικής Μακεδονίας πενήντα (50)
 
Θεσσαλίας είκοσι (20)
 
Δυτικής Ελλάδας είκοσι (20)
 
Κρήτης είκοσι (20)
 
Πελοποννήσου είκοσι (20)
 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δέκα (10)
 
Δυτικής Μακεδονίας δέκα (10)
 
Ηπείρου δέκα (10)
 
Ιονίων Νήσων δέκα (10)
 
Στερεάς Ελλάδας δέκα (10)
 
Βορείου Αιγαίου δέκα (10)
 
Νοτίου Αιγαίου δέκα (10)
 

 

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ