united-kingdom-flag
logo-3

Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

"Εκπαιδεύουμε

τους Διαμεσολαβητές του αύριο"

avlogiari-crop

Αριθμ. 34801 οικ.: “Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών” (Φ.Ε.Κ. Β’ 1363/26-4-2012).

Αριθμ. 34801 οικ.: “Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών” (Φ.Ε.Κ. Β’ 1363/26-4-2012).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3898/2010 (Α΄ 211).

2. Την με αριθμό 109087/12.11.2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Συγκρότηση Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3898/2010. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 436/2011).

3. Την υπ’ αριθμ. 1/16.2.2012 απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3898/2010.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3898/2010 ως εξής:

Άρθρο 1

Σύνθεση − Προσόντα μελών

Η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών συγκροτείται από τον πρόεδρο και τέσσερα μέλη, καθώς και από ισάριθμους αναπληρωτές τους Από αυτούς τρεις είναι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με άρτια εκπαίδευση και επαρκή εμπειρία σε θέματα διαμεσολάβησης και δύο δικηγόροι, που υποδεικνύονται από την Ολομέλεια των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων.

Άρθρο 2

Συγκρότηση − Γραμματειακή υποστήριξη

Η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά μία φορά κάθε μήνα, και εκτάκτως, ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή των 2/3 των μελών της Επιτροπής, καθώς και κάθε φορά που ανακύπτει, ύστερα από σχετική καταγγελία, ζήτημα ελέγχου συμμόρφωσης των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών προς τον Κώδικα Δεοντολογίας ή ζητείται η εισήγηση της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 του νόμου 3898/2010. Η πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής γίνεται εγγράφως με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνική υπηρεσία σύντομου μηνύματος. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Επιτροπής, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως αυτής, ο Πρόεδρος της διαθέτει τουλάχιστον έναν υπάλληλο με τον αναπληρωτή του. Σε κάθε συνεδρίαση η γραμματεία μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις της μειοψηφίας και είναι αρμόδια για την τήρηση σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή των αναγκαίων κατά την κρίση της Επιτροπής αρχείων.

Άρθρο 3

Θητεία

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστοποίησης Δια− μεσολαβητών είναι:

α) η πιστοποίηση των υποψήφιων διαμεσολαβητών,

β) η σύνταξη ειδικού εντύπου αξιολόγησης εξετάσεων των υποψήφιων διαμεσολαβητών,

γ) ο έλεγχος για την τήρηση των υποχρεώσεων των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, καθώς και η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υπό αδειοδότηση φορέων κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του π.δ/τος 123/2011,

δ) ο έλεγχος της συμμόρφωσης των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών προς τον Κώδικα Δεοντολογίας και

ε) η εισήγηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 του νόμου 3898/2010.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Προέδρου της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών εκπροσωπεί την Επιτροπή ενώπιον τρίτων, έχει την ευθύνη της λειτουργίας αυτής και ασκεί προς τούτο τις αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος 3898/2010 και ιδίως:

α) συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, στις οποίες και προεδρεύει,

β) καθορίζει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιεί αυτήν στα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής και την υποβάλλει για έγκριση στα μέλη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής. Τα μέλη πριν τη σύγκληση της μπορούν να υποβάλουν γραπτώς στον Πρόεδρο θέματα, προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, θέματα που τίθενται προς συζήτηση από τα μέλη της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητούνται με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών,

γ) συντονίζει και κατευθύνει το έργο της Επιτροπής,

δ) αναθέτει επιμέρους αρμοδιότητες στα μέλη της Επιτροπής,

ε) ορίζει δύο από τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία συμμετέχουν στην επιτροπή εξετάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του νόμου 3898/2010,

στ) μεριμνά για την υπογραφή των αποφάσεων της Επιτροπής για την πιστοποίηση των υποψήφιων διαμεσολαβητών και τη γνωστοποίηση των αποφάσεων αυτών, όπως απαιτείται,

ζ) έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής.

Άρθρο 6

Πιστοποίηση διαμεσολαβητών

Η απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών για την πιστοποίηση ή μη των διαμεσολαβητών είναι έγγραφη, υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ένα τακτικό μέλος αυτής οριζόμενο από τον Πρόεδρο και εκδίδεται σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής εξετάσεων. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο διαμεσολαβητή.

Άρθρο 7

Τήρηση αρχείων

Η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών τηρεί τα αναγκαία κατά την κρίση της αρχεία σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.

Άρθρο 8

Συνεδριάσεις − Απαρτία − Πλειοψηφία

Η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών συνεδριάζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκτός εάν με απόφαση του Προέδρου αυτής οριστεί και άλλος τόπος συνεδρίασης. Οι συνεδριάσεις της είναι μυστικές. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των τακτικών μελών μετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν αναπληρώνουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη, όταν αυτά απουσιάζουν ή κωλύονται. Όταν με απόφαση του Προέδρου έχουν ανατεθεί ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές για θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι αναπληρωτές μετέχουν στη συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία των αντίστοιχων μελών. Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη των αποφάσεών της είναι η παρουσία τουλάχιστον τριών μελών της. Η παρουσία του Προέδρου είναι πάντοτε υποχρεωτική. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Πρόεδρου της Επιτροπής.

Άρθρο 9

Υποβολή ετήσιας έκθεσης περί πεπραγμένων

Η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών υποχρεούται στο τέλος κάθε έτους να υποβάλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκθεση περί των πεπραγμένων της. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ