united-kingdom-flag
logo-3

Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

"Εκπαιδεύουμε

τους Διαμεσολαβητές του αύριο"

avlogiari-crop

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών – Οκτώβριος 2022 – από το ADR Hellenic Training Hub

Βασική Εκπαίδευση

50 ώρες εξ αποστάσεως (e-learning) και 50 ώρες δια ζώσης

Η δια ζώσης εκπαίδευση του Οκτωβρίου γίνεται 6 – 9 Οκτωβρίου 2022

Αίτηση Συμμετοχής 

• Κόστος: 1.400,00 ευρώ ή
• Κόστος: 990,00 ευρώ για εκπαιδευόμενους κάτω των 30 ετών
• Μόνο μικρά τμήματα 4 έως 8 ατόμων

+ ΔΩΡO: 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, Σχολική Διαμεσολάβηση και στην Επίλυση Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών ADRHELLENIC TRAINING HUB με έδρα τον Πειραιά, ανακοινώνει νέο Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 100 ωρών (50 ώρες δια ζώσης και 50 ώρες εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4640/2019.

Στους συμμετέχοντες σε αυτή τη βασική εκπαίδευση θα δοθούν επιπλέον δωρεάν τρία προγράμματα e-learning μετεκπαίδευσης συνολικού κόστους 960,00 ευρώ στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, Σχολική Διαμεσολάβηση και στην Επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας (https://www.e-adrhellenic.com).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ.6977260901 – Εύη Αυλογιάρη | email: info@adrhellenic.com

Το πρόγραμμα 100 ωρών βασικής εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση περιλαμβάνει 3 ενότητες:

Μέρος 1ο: E-learning, παρακολούθηση μαθημάτων με αποθηκευμένες βίντεοπαρουσιάσεις, θεωρία διαμεσολάβησης, τεχνικών δεξιοτήτων διαμεσολάβησης, πολλαπλών τεστ αξιολόγησης, προετοιμασία για τις εξετάσεις του υπουργείου και νομικής ύλης, διάρκειας 50 ωρών.

Μέρος 2ο: Παρακολούθηση 40 ώρες με φυσική παρουσία, εντατική εκπαίδευση με προσομοίωση ρόλων και τεχνικές διαμεσολάβησης

Μέρος 3ο: Παρακολούθηση 10 ώρες με φυσική παρουσία, προσομοίωση ρόλων ολοκληρωμένης διαδικασίας διαμεσολάβησης, γραπτές εξετάσεις στη θεωρία της διαμεσολάβησης και προφορικές εξετάσεις στην προσομοίωση ρόλων, σε ημερομηνία που καθορίζεται σε συνεννόηση με τους εκπαιδευόμενους.

*Οι ημερομηνίες είναι ευέλικτες και καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευομένους.

Σημείωση: Μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευθέντες θα έχουν συνεχή πρόσβαση για επανάληψη στην πλατφόρμα e-learning του ADR Hellenic, έως και το πέρας των εξετάσεων στο ΥΔΔΑΔ.

Η εκπαίδευση των υποψηφίων διαμεσολαβητών γίνεται σε μικρά τμήματα έως και 8 ατόμων από τους εκπαιδευτές του ADR HELLENIC TRAINING HUB, Εύη Αυλογιάρη (leader trainer), Κωνσταντίνο Τερζή και Μαρία Τσώλου, με μεγάλη διδακτική εμπειρία (πέραν των 10 ετών) στην Ελλάδα (ΙΚΔΘ και ΙΝΚΑΔΑ) και στο εξωτερικό, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι συμμετέχοντες αφού παρακολουθήσουν το πλήρες Πρόγραμμα της Βασικής Εκπαίδευσης των 100 ωρών και περάσουν με επιτυχία την γραπτή και προφορική αξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος θα λάβουν Αναγνωρισμένο Διεθνή Τίτλο Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή από το ADR HELLENIC TRAINING HUB και το International Mediation Institute (ΙΜΙ) .

Στη συνέχεια, οι καταρτισθέντες διαμεσολαβητές συμμετέχουν στις εξετάσεις που ορίζονται στο αρ. 28 του ν.4640/2019, ώστε να λάβουν την διαπίστευσή τους από το ΥΔΔΑΔ.

Γιατί να εκπαιδευτείτε μαζί μας;

• Βασική εκπαίδευση – Διάρκεια 100 ώρες: 50 ώρες e-learning εκπαίδευση και 50 ώρες δια ζώσης

• Κλειστά τμήματα 4-8 ατόμων

• Έμπειροι εκπαιδευτές και ομάδα που εκπαιδεύει μαζί εδώ και 10 χρόνια με πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Leader Τrainer Εύη Αυλογιάρη

• Διεθνής πιστοποίηση ΙΜΙ, αμέσως μετά το τέλος της εκπαίδευσης

• Μετεκπαίδευση δωρεάν με 3 προγράμματα στη σχολική, οικογενειακή και ενδοεταιρική διαμεσολάβηση

• Ευέλικτες ημερομηνίες για τη δια ζώσης εκπαίδευση που καθορίζονται σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες

• Η εκπαίδευση:

  1. Ενσωματώνει τα πιο διαδεδομένα και αποτελεσματικά μοντέλα βιωματικής εκπαίδευσης
  2. Εστιάζει στην πρακτική άσκηση
  3. Ατομικό feedback σε κάθε εκπαιδευόμενο σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης
  4. Συνεχής υποστήριξη και μετά το τέλος της εκπαίδευσης
  5. Με την εγγραφή σας, έχετε άμεσα πρόσβαση στην πλατφόρμα e-adrhellenic.com. Η e-learning εκπαίδευση περιλαμβάνει μαγνητοσκοπημένες ενότητες με τη θεωρία της διαμεσολάβησης, των δεξιοτήτων του διαμεσολαβητή, τα στάδια, τη νομοθεσία, υποδείγματα, τεστ κλπ. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τον υπολογιστή σας, από το κινητό σας τηλέφωνο, από τάμπλετ, οποιαδήποτε ώρα, οπουδήποτε θέλετε και με το δικό σας ρυθμό. H πρόσβαση στην e-learning πλατφόρμα παρέχεται εως και τις εξετάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για επαναλήψεις και τεστ.Διαδικασία συμμετοχής – αίτηση εγγραφής στη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στην εκπαίδευση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν τίτλο σπουδών Ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (ήτοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου στην ημεδαπή.
Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της αίτησης μαζί με την καταβολή των διδάκτρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@adrhellenic.com.
Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης των 100 ωρών (δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως) είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης από τον εκπαιδευόμενο τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Όποιος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει στον κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών πρέπει να:

1. Υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (στην αρχή της ανακοίνωσης), στο email : info@adrhellenic.com.
2. Αποστείλει ηλεκτρονικά στο email: info@adrhellenic.com το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.

Καταβολή των διδάκτρων, στον Τραπεζικό Λογαριασμό με δικαιούχο:

ADR HELLENIC TRAINING HUB
ΙΒΑΝ:GR8701102110000021100657655
ΕθνικήΤράπεζαΕλλάδος
Swift: ETHNGRAA
Αιτιολογία: Βασική Εκπαίδευση Οκτωβρίου
(Τα τραπεζικά έξοδα μεταφοράς βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον/την καταθέτη)

Το ποσό των διδάκτρων είναι χίλια τετρακόσια ευρώ (1.400,00€) ή εννιακόσια ενενήντα ευρώ (990,00 ευρώ) για υποψηφίους κάτω των 30 ετών και μπορεί να καταβληθεί και με πιστωτική κάρτα (έως και 6 άτοκες δόσεις).