united-kingdom-flag
logo-3

Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

"Εκπαιδεύουμε

τους Διαμεσολαβητές του αύριο"

avlogiari-crop

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών στον Πειραιά 12 – 15 Μαΐου, πριν τις γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών στον Πειραιά, 12 – 15 Μαΐου 2023

50 ώρες εξ αποστάσεως (e-learning) και 50 ώρες δια ζώσης

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Δίδακτρα: 1.400 ευρώ / earlybird: 1.190 ευρώ για εγγραφές έως και 2 Μαίου 2023
• Δίδακτρα : 990,00 ευρώ για εκπαιδευόμενους κάτω των 30 ετών
• Προνομιακή Έκπτωση 20% και στα 12 προγράμματα μετεκπαίδευσης του φορέα μας (περιλαμβάνονται και η κτηματολογική και η οικογενειακή)
• Ειδικές τιμές για ομαδικές συμμετοχές πάνω από 6 άτομα
• Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται κάθε μήνα ανελλιπώς
• Οι γραπτές εξετάσεις στο Υπουργείο θα γίνουν στις 3 Ιουνίου 2023!

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών ADRHELLENIC TRAINING HUB ανακοινώνει νέο Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών στον Πειραιά,συνολικής διάρκειας 100 ωρών (50 ώρες δια ζώσης και 50 ώρες εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4640/2019.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
τηλ. 6977260901 – Εύη Αυλογιάρη, Πρόεδρος και Leader Trainer
τηλ. 6984892614 – Νίκος Καραγιαννάκης, Γενικός Διευθυντής και Trainer
www.avlogiari.gr
email: info@adrhellenic.com

Το πρόγραμμα 100 ωρών βασικής εκπαίδευσης κατάρτισης Διαμεσολαβητών περιλαμβάνει 3 ενότητες:

Μέρος 1ο: Μάιος 12 –15, 2023, 40 ώρες με φυσική παρουσία στο εκπαιδευτικό κέντρο του Φορέα μας στον ΠΕΙΡΑΙΑ, θεωρία της διαμεσολάβησης και εντατική εκπαίδευση με προσομοίωση ρόλων και τεχνικές διαμεσολάβησης.

Μέρος 2ο:E-learning παρακολούθηση μαθημάτων στην πλατφόρμα του φορέα μας (βίντεο και θεωρία διαμεσολάβησης, τεχνικών δεξιοτήτων διαμεσολάβησης, νομική ύλη διαμεσολάβησης πολλαπλά τεστ αξιολόγησης, προετοιμασία για τις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και νομική ύλη) διάρκειας 50 ωρών.

Μέρος 3ο: Παρακολούθηση 10 ώρες με φυσική παρουσία, προσομοίωση ρόλων ολοκληρωμένης διαδικασίας διαμεσολάβησης, γραπτές εξετάσεις στη θεωρία της διαμεσολάβησης και προφορικές εξετάσεις στην προσομοίωση ρόλων, σε ημερομηνία που καθορίζεται σε συνεννόηση με τους εκπαιδευόμενους.

Σημείωση: Μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευθέντες θα έχουν συνεχή πρόσβαση για επανάληψη στην πλατφόρμα e-learningτου ADR Hellenic, έως και το πέρας των εξετάσεων στο ΥΔΔΑΔ.

Η εκπαίδευση των υποψηφίων διαμεσολαβητών γίνεταισε μικρά τμήματα έως και 8 ατόμων από τους εκπαιδευτές, Εύη Αυλογιάρη και Νικόλαο Καραγιαννάκη (Leader Trainers), Κωνσταντίνο Τερζή, Μαρία Τσώλου και Δέσποινα Λυπηρίδου με μεγάλη διδακτική εμπειρία(πέραν των 10 ετών)στην Ελλάδα (ADR HELLENIC, ΕΛΚΕΔ, ΙΚΔΘ, ΙΝΚΑΔΑ) και στο εξωτερικό, σε ακαδημαϊκά ιδρύματακαι οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, αφού παρακολουθήσουν το πλήρες Πρόγραμμα της Βασικής Εκπαίδευσης των 100 ωρών και περάσουν με επιτυχία τη γραπτή και προφορική αξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος,να λάβουνΑναγνωρισμένο Τίτλο Διεθνούς Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή (International Certified Mediator) από το International Mediation Institute (ΙΜΙ) και θα μπορούν άμεσα να εγγραφούν στο διεθνή κατάλογο διαμεσολαβητών του ΙΜΙ, εφόσον το επιθυμούν.

Στη συνέχεια, οι καταρτισθέντες διαμεσολαβητές συμμετέχουν στις εξετάσεις που ορίζονται στο αρ. 28 του ν.4640/2019, ώστε να λάβουν τη διαπίστευσή τους από το ΥΔΔΑΔ.

Γιατί να εκπαιδευτείτε μαζί μας;
• Βασική εκπαίδευση – Διάρκεια 100 ώρες:
50 ώρες e-learning εκπαίδευση και 50 ώρες δια ζώσης
• Κλειστά τμήματα έως 8 άτομα
• Έμπειροι εκπαιδευτές και ομάδα που εκπαιδεύει μαζί εδώ και 10 χρόνια με πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Leader Τrainer Εύη Αυλογιάρη
• Διεθνής πιστοποίηση ΙΜΙ
• Προνομιακή Έκπτωση 20% και στα 12 προγράμματα μετεκπαίδευσης του Φορέα μας
• Ευέλικτες ημερομηνίες για τη δια ζώσης εκπαίδευση που καθορίζονται σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες

Οι εκπαιδευτές του ADR HELLENIC :
• Αγαπούν αυτό που κάνουν
• Είναι αποτελεσματικοί
• Έχουν εκπαιδεύσει ως ομάδα από το 2012 έως και σήμερα, πάνω από 2.000 διαμεσολαβητές σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό.
• Έχουν διενεργήσει πολλές εμπορικές και αστικές διαμεσολαβήσεις , σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς.

Η εκπαίδευση:
 Ενσωματώνει τα πιο διαδεδομένα και αποτελεσματικά μοντέλα βιωματικής εκπαίδευσης
 Εστιάζει στην πρακτική άσκηση
 Ατομικό feedback ( ανατροφοδότηση ) σε κάθε εκπαιδευόμενο σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης
 Συνεχής υποστήριξη και μετά το τέλος της εκπαίδευσης
 Με την εγγραφή σας στη βασική εκπαίδευση, έχετεάμεσα πρόσβαση στην πλατφόρμα e-adrhellenic.com. Η e-learning εκπαίδευση περιλαμβάνει μαγνητοσκοπημένες ενότητες με τη θεωρία της διαμεσολάβησης, των δεξιοτήτων του διαμεσολαβητή, τα στάδια, τη νομοθεσία, υποδείγματα, τεστ κλπ.Μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τον υπολογιστή σας, από το κινητό σας τηλέφωνο, από τάμπλετ, οποιαδήποτε ώρα, οπουδήποτε θέλετε και με το δικό σας ρυθμό. Hπρόσβαση στην e-learningπλατφόρμα παρέχεται έως και τις εξετάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για επαναλήψεις και τεστ.

Μετά το τέλος της βασικής εκπαίδευσης:
• Θα έχετε αποκτήσει εκτός της θεωρητικής κατάρτισης και σε πρακτικό επίπεδο όλες τις ιδιότητες του Διαμεσολαβητή, Διαδικαστικές/Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης, Δεξιότητες Διαχείρισης.
• Θα μπορείτε στην πράξη να διεξάγετε αποτελεσματικές διαμεσολαβήσεις.

Διαδικασία συμμετοχής – αίτηση εγγραφής στη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στην εκπαίδευση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν τίτλο σπουδών Ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (ήτοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου στην ημεδαπή.

Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της αίτησης μαζί με την καταβολή των διδάκτρων και την αποστολή του αποδεικτικού εγγράφου κατάθεσηςστην ηλεκτρονική διεύθυνση info@adrhellenic.com.
Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης των 100 ωρών (δια ζώσης και εξ’αποστάσεως) είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης από τον εκπαιδευόμενο τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Όποιος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει στον κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά στο email: info@adrhellenic.com με θέμα «Βασική Μαΐου, Πειραιάς», όλα τα κάτωθι:

α) την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και

β) το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων ποσού 1.400 ευρώ ή 1.190,00 ευρώ /earlybird/ αν γίνει η κατάθεση έως και 02/05/2023 ή 990 ευρώ για κάτω των 30 ετών, στον Τραπεζικό Λογαριασμό με δικαιούχο:

ADR HELLENIC TRAINING HUB
ΙΒΑΝ:GR8701102110000021100657655
ΕθνικήΤράπεζαΕλλάδος
Swift: ETHNGRAA
Αιτιολογία: Βασική Μαίου Πειραιάς «Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευόμενου»
(Τα τραπεζικά έξοδα μεταφοράς βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον/την καταθέτη)

Το ποσό των διδάκτρων μπορεί να καταβληθεί και με πιστωτική κάρτα (έως και 6 άτοκες δόσεις).