united-kingdom-flag
logo-3

Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

"Εκπαιδεύουμε

τους Διαμεσολαβητές του αύριο"

avlogiari-crop

Το ADR Hellenic Center παρέχει το Διεθνές Πρόγραμμα ΙΜΙ Αξιολόγησης Προσόντων Διαμεσολαβητή (Qualifying Assessment Program)

                                   

Το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADRHellenicCenter)  με χαρά ανακοινώνει ότι  παρέχει  πλέον στην Ελλάδα, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προσόντων Διαμεσολαβητή (QualifyingAssessmentProgram / QAP)  το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης ΙΜΙ (InternationalMediationInstitute).

Το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης (ΙΜI) είναι ο μοναδικός οργανισμός σε ολόκληρο τον κόσμο, ο οποίος αναπτύσσει ολοκληρωμένα  επαγγελματικά πρότυπα για έμπειρους διαμεσολαβητές,  παραστάτες δικηγόρους και λοιπούς συμμετέχοντες στον τομέα της Διαμεσολάβησης, με απώτερο σκοπό την προώθηση της διαμεσολάβησης ως επαγγελματικού κλάδου.

Η παροχή του Διεθνούς Προγράμματος Αξιολόγησης Προσόντων Διαμεσολαβητή του ΙΜΙ, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το ADRHellenicCenter.  Η παρεχόμενη  αξιολόγηση των Προσόντων/Δεξιοτήτων των Διαμεσολαβητών και τα εκπαιδευτικά προγράμματα βασικής κατάρτισης και μετεκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ADRHellenicCenter  χαίρουν πλέον παγκόσμιας αναγνώρισης καλύπτοντας τις ανάγκες πεπειραμένων και ικανών διαμεσολαβητών.

Όσοι ολοκληρώνουν με επιτυχία το Qualifying Assessment Program του ADRHellenicCenterθεωρούνται καταρτισμένοι επαγγελματίες Διαμεσολαβητές, με πιστοποίηση από το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης (International Mediation Institute / ΙΜΙ), και υπάγονται σε μια παγκόσμια κοινότητα έμπειρων διαμεσολαβητών. Οι χρήστες υπηρεσιών Διαμεσολάβησης, από όλο τον κόσμο,μπορούν να αναζητήσουν ελεύθερα τα προφίλ των εν λόγω επαγγελματιών Διαμεσολαβητών μέσω της μηχανής αναζήτησης του ΙΜΙ (www.imimediation.org) στην οποία παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση.

 

Το ADRHellenicCenter παρέχει αξιολόγηση σε διάφορες γλώσσες κατόπιν συμφωνίας με τον υποψήφιο.

 

Το ADRHellenicCenterυποστηρίζει την Πρωτοβουλία Νέων Διαμεσολαβητών (Young Mediators Initiative ή YMI), η οποία έχει διαμορφωθεί υπό την αιγίδα του IMI, προκειμένου να ενθαρρύνει, να βοηθήσει και να φέρει σε επαφή νέους διαμεσολαβητές από ολόκληρο τον κόσμο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Qualifying Assessment Program του ΙΜΙ, μπορείτε να επικοινωνήσετε: info@diamesolavisi.org ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.diamesolavisi.org

 

 

 Κριτήρια και Προϋποθέσεις

 1. Εμπειρία διαμεσολαβητή

Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προσόντων (QAP) πρέπει να περιλαμβάνει μια μέθοδο που να διασφαλίζει ότι οι αιτούντες διαθέτουν αποδεδειγμένα, προς ικανοποίηση των αξιολογητών του προγράμματος, επαρκή εμπειρία ως διαμεσολαβητές. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη προϋπόθεση, το Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προσόντων θα πρέπει να προβλέπει σαφή κριτήρια.

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν χειριστεί επιτυχώς τουλάχιστον 20 υποθέσεις αστικού, εμπορικού και οικογενειακού δικαίου και ότι διαθέτουν τουλάχιστον 200 ώρες εμπειρίας στη διαμεσολάβηση.

2. Επίσης, κάθε υποψήφιος θα κληθεί να συμπληρώσει και να υπογράψει ένα ερωτηματολόγιο που θα καλύπτει τις παρακάτω κατηγορίες, χωρίς σε καμία περίπτωση να παραβιάζεται η βασική αρχή περί απορρήτου των διαμεσολαβήσεων:

*       *Συνολικός αριθμός ωρών και υποθέσεων

*       *Ημερομηνία έναρξης και λήξης κάθε διαμεσολάβησης

*       *Είδη διαμεσολάβησης

*       *Εμπειρία στη διασυνοριακή διαμεσολάβηση

*      * Εάν επιτεύχθηκε συμφωνία

*       *Εάν ήταν παρών κάποιος εκπρόσωπος (σωματείο, δικηγόρος κτλ.)

*       *Προτιμώμενο είδος διαμεσολάβησης    

Αυτό το ερωτηματολόγιο, μαζί με τα παραρτήματα και τις εκθέσεις, θα φυλάσσεται στο αρχείο του ADRHellenicCenter προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης (ΙΜΙ) εφόσον ζητηθεί εγγράφως από τον Πρόεδρο του ADRHellenicCenter.

3. Ως αποδεικτικό της εμπειρίας των διαμεσολαβητών, θα πρέπει να προσκομιστεί ένα ημερολογιακό αρχείο και τουλάχιστον 10 επιστολές από τα εμπλεκόμενα μέρη των διαμεσολαβήσεων που έχουν χειριστεί.

4. Επίσης, προκειμένου οι διαμεσολαβητές να διατηρήσουν την πιστοποίηση του ADRHellenicCenter, ανά δύο έτη θα πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 20 ώρες επαναληπτικής κατάρτισης από εξουσιοδοτημένο φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και να βεβαιώνεται ότι έχουν εργαστεί ως διαμεσολαβητές σε τουλάχιστον 10 υποθέσεις διαμεσολάβησης. Εάν δεν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια, οι διαμεσολαβητές χάνουν την πιστοποίηση και διαγράφονται από τον κατάλογο πιστοποιημένων διαμεσολαβητών.

5. Εφόσον συμπληρωθεί και υποβληθεί το ερωτηματολόγιο στο ADRHellenicCenter, κάθε υποψήφιος καλείται σε συνέντευξη ώστε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία που έχει υποβάλει, όπου χρειάζεται. Το άτομο που θα πάρει τη συνέντευξη δεν δύναται να συμμετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του προγράμματος αξιολόγησης του ADRHellenicCenter. Η συνέντευξη μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, π.χ. μέσω Skype.

 

2. Γνώσεις διαμεσολάβησης

Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προσόντων (QAP) θα πρέπει να περιλαμβάνει μια μέθοδο που να καθορίζει κατά πόσο οι αιτούντες κατανοούν σε βάθος τη γενική θεωρία και πρακτική της διαμεσολάβησης βάσει γραπτών τεστ, εκθέσεων, αναφορών, συνεντεύξεων και/ή κάποιας άλλης πλατφόρμας ελέγχου. 

Κάθε διαμεσολαβητής που υποβάλλεται σε αξιολόγηση από το ADRHellenicCenter προκειμένου να λάβει πιστοποίηση από το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης (IMI) θα πρέπει πρώτα να έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Πιστοποίησης Κέντρων Κατάρτισης Διαμεσολαβητών (του ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3898/2010 ή από διεθνή πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης.

Κάθε αιτών/αιτούσα οφείλει να προσκομίσει έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έχει λάβει κατάρτιση προχωρημένου επιπέδου στη διαμεσολάβηση και ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 20 ώρες εκπαίδευσης.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι διαμεσολαβητές του ADRHellenicCenter υπόκεινται αρχικά σε γραπτές εξετάσεις, όπου καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε 70 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με τη θεωρία και την πράξη της διαμεσολάβησης. Οι ερωτήσεις δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξετάσουν τις δεξιότητές τους ως επαγγελματιών διαμεσολαβητών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ακόμη, κάθε υποψήφιος περνάει από συνέντευξη με έναν αξιολογητή, ο οποίος κρίνει τις επιμέρους γνώσεις διαμεσολάβησης του εκάστοτε υποψηφίου και τη διάθεσή του να αναλάβει καθήκοντα διαμεσολαβητή σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου.

 

3. Δεξιότητες διαμεσολαβητή

Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προσόντων (QAP) θα πρέπει να περιλαμβάνει μια μέθοδο αξιολόγησης της επίδοσης των υποψηφίων βάσει των περιστατικών και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας και των τεχνικών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με πρότυπα ανώτερης απόδοσης. Οι αξιολογήσεις μπορεί να γίνονται μέσα από «παιχνίδια ρόλων» ή μέσα από την ενεργό δράση. Επίσης, ενδέχεται να περιλαμβάνουν μαγνητοσκοπημένες αξιολογήσεις ή αξιολογήσεις που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, όπως διαδικτυακές υποθέσεις, αυτό-αξιολογήσεις, συνεντεύξεις, αξιολογήσεις από συναδέλφους, παρατηρήσεις χρηστών και λοιπά μέσα αξιολόγησης των πρακτικών δεξιοτήτων.

Επιπλέον των προαναφερθέντων γραπτών εξετάσεων, το ADRHellenicCenter θα ελέγχει μέσα από «παιχνίδια ρόλων», εξετάσεις και καταστάσεις προσομοίωσης διαμεσολάβησης εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν συγκεκριμένες δεξιότητες, ικανότητες και χαρακτηριστικά (στους υποψηφίους θα δοθούν γραπτώς παρατηρήσεις σχετικά με τις δεξιότητες που θα πρέπει να βελτιώσουν και στους μη επιτυχόντες θα δοθούν συμβουλές σχετικά με τους τομείς των δεξιοτήτων ή των γνώσεών που θα πρέπει να ενισχύσουν πριν υποβάλουν εκ νέου υποψηφιότητα προς αξιολόγηση). Η διαδικασία της αξιολόγησης διαρκεί συνολικά 4 ώρες.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η αξιολόγηση, ο διαμεσολαβητής πρέπει να συγκεντρώσει μια ελάχιστη βαθμολογία ψήφων: τουλάχιστον 130 μονάδες σε συνολικά 4 συνεδρίες.

Οι ικανότητες, οι δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων που εξετάζονται αναφέρονται παρακάτω:

 

1η συνεδρία – Δεξιότητες διαμεσολαβητή (απαιτούμενη βαθμολογία: 90 μονάδες μέγιστο, 45 μονάδες ελάχιστο):

 

Σωστή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης

Χρήση μη λεκτικής επικοινωνίας

Θετική ανταπόκριση προς τρίτα μέρη

Εκτίμηση προσωπικών αξιών και προτιμήσεων

Δημιουργία αληθινών και σημαντικών δεσμών

Ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα των τρίτων

Αναγνώριση της αξίας κάθε συνεισφοράς

Αξιοποίηση του χιούμορ

Σεβασμός προς όλους

Χρήση παραφράσεων

Λήψη σημειώσεων όχι γραπτώς, αλλά με το μυαλό

Εγρήγορση απέναντι στις συναισθηματικές ανάγκες

Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος

Ικανότητα ελεύθερης και ανοιχτής συζήτησης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη

Ικανότητα αποδοχής των συναισθημάτων όλων των εμπλεκόμενων μερών

Ικανότητα ενεργού ακροατή

Ικανότητα ανάλυσης προβλημάτων, αναγνώρισης και διαχωρισμού των επιμέρους ζητημάτων· σαφής διατύπωση των θεμάτων που πρέπει να επιλυθούν ή για τα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις 

Ικανότητα εντοπισμού και διαχωρισμού των προσωπικών αξιών του διαμεσολαβητή από τα υπό εξέταση ζητήματα

 

2η συνεδρία – Διαδικαστικές δεξιότητες (απαιτούμενη βαθμολογία: 80 μονάδες μέγιστο, 40 μονάδες ελάχιστο):

 Ικανότητας ίσης και δίκαιης αντιμετώπισης των εμπλεκόμενων μερών

Υπομονή

Συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών

Διατήρηση της αισιοδοξίας

Ευελιξία

Χρήση θετικού λεξιλογίου

Μεταστροφή του αρνητικού λόγου σε θετικό λόγο

Ικανότητα σαφούς και ουδέτερης έκφρασης σε προφορικό και γραπτό λόγο

Συγκέντρωση πληροφοριών μέσω ερωτήσεων ανοικτού τύπου

Επιβεβαίωση της αντίληψης μέσω ερωτήσεων κλειστού τύπου

Εξέταση πιθανών λύσεων μέσω υποθετικών ερωτήσεων

Εξέταση της αντίληψης της πραγματικότητας μέσω δύσκολων ερωτήσεων

Αποτελεσματική αξιοποίηση της σιωπής

Συνδρομή στα εμπλεκόμενα μέρη για την εύρεση δημιουργικών εναλλακτικών επιλογών

Ικανότητα αποκλεισμού των ζητημάτων χωρίς δυνατότητα διαμεσολάβησης

Συνδρομή στα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να διακρίνουν τις καλύτερες και τις χειρότερες εναλλακτικές τους σε μια συμφωνία υπό διαπραγμάτευση

 

3η συνεδρία – Διαπραγματευτική ικανότητα (απαιτούμενη βαθμολογία: 60 μονάδες μέγιστο, 30 μονάδες ελάχιστο):

 Στρατηγική αξιοποίηση των πληροφοριών

Συνδρομή στα εμπλεκόμενα μέρη για θετική αξιοποίηση των πληροφοριών

Προσδιορισμός των βασικών σημείων

Διαχείριση των διακοπών

Διαχείριση της ανισορροπίας ισχύος

Διαχείριση των μη αποδεκτών συμπεριφορών

Μετάβαση από το παρελθόν στο μέλλον

Μετάβαση από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες

Αποφυγή των αδιεξόδων

Συνδρομή στα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους

Λήψη μακροχρόνιων αποφάσεων

Ικανότητα να «κερδίζει» την εμπιστοσύνη και να «χτίζει» στενούς δεσμούς

 

4η συνεδρία – Δεξιότητες διαχείρισης υποθέσεων (απαιτούμενη βαθμολογία: 20 μονάδες μέγιστο, 10 μονάδες ελάχιστο):

 

Τήρηση χρονοδιαγράμματος

Αποφυγή επιπλέον χρόνου

Χρήση οπτικών βοηθημάτων (παρουσίαση σε power-point, προτζέκτορες οροφής, βίντεο κ.ά.)

Διαρκής ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών

 

 

 

4. Διαφάνεια του προγράμματος

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ισχύουν για το Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προσόντων (QAP) πρέπει να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του οργανισμού ώστε να είναι ελεύθερα προσβάσιμα για όλους. Λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα εγκεκριμένα προγράμματα θα αναρτώνται στη δικτυακή πύλη του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης (IMI): www.IMImediation.org, μαζί με έναν σύνδεσμο για τον δικτυακό τόπο του εκάστοτε φορέα διαπίστευσης.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζει το ADRHellenicCenter στα πλαίσια της αξιολόγησης και πιστοποίησης των διαμεσολαβητών περιγράφονται στον δικτυακό τόπο του ΕΛΚΕΔ: www.diamesolabisi.com

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όποιον ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προσόντων (QAP).

 

5. Ακεραιότητα του προγράμματος

Όλοι οι αξιολογητές πρέπει να διαθέτουν ικανή εμπειρία στην αξιολόγηση της απόδοσης των διαμεσολαβητών. Τουλάχιστον ένας αξιολογητής κάθε προγράμματος δεν θα πρέπει να έχει σχέση εργασιακής εξάρτησης από το Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προσόντων (QAP).

Γι’ αυτόν τον σκοπό, η ομάδα αξιολόγησης του ADRHellenicCenter θα απαρτίζεται από 3 εξειδικευμένους επαγγελματίες (διαμεσολαβητές ή εκπαιδευτές διαμεσολαβητών), δύο εκ των οποίων θα εκπροσωπούν τον οργανισμό κι ένας εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος επαγγελματίας θεωρείται ένας αξιολογητής που δεν είναι εργαζόμενος του οργανισμού. Οι υποψήφιοι αξιολογητές πρέπει να διαθέτουν μακρά εμπειρία στη διαμεσολάβηση ή την εκπαίδευση διαμεσολαβητών και επαρκή εμπειρία ως ειδικοί ελέγχου/αξιολόγησης.

Σε κάθε εξεταστική συνεδρία, προκειμένου ένας από τους αξιολογητές να κατέχει θέση ανεξάρτητου ειδικού, το ADRHellenicCenter προσκαλεί είτε ειδήμονες από άλλα εκπαιδευτικά κέντρα της Ελλάδας είτε κάποιον ειδικό διεθνούς κύρους.

 

 

6. Διαρκής παρακολούθηση των προγραμμάτων

Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προσόντων (QAP) πρέπει να περιλαμβάνει μια διαδικασία διαρκούς ελέγχου της απόδοσης και της εργασίας των αξιολογητών. Το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης (IMI) αναμένεται να συνεργαστεί στενά με όλους τους διοργανωτές αναγνωρισμένων προγραμμάτων προκειμένου να εφαρμόσει ένα βιώσιμο σύστημα ελέγχου ποιότητας.

Το ADRHellenicCenter προτίθεται να υποβάλλει στο Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης (IMI) όσες πληροφορίες ενδέχεται να ζητηθούν και να αποδεχθεί την άσκηση ελέγχου από μέρους του τελευταίου, προκειμένου να εφαρμοστεί ένα βιώσιμο σύστημα ελέγχου ποιότητας.

Το ADRHellenicCenter θα ελέγχει την απόδοση και την εργασία των αξιολογητών δια της παρακολούθησης των αποστολών της ηγεσίας του ADRHellenicCenter. Η απόδοσή τους θα αξιολογείται βάσει των παρακάτω κριτηρίων: συμμόρφωση με τα κριτήρια του Προγράμματος Αξιολόγησης Προσόντων (QAP) που ισχύουν για την αξιολόγηση των διαμεσολαβητών μέσω της επανεξέτασης των φακέλων των υποψηφίων & αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων και της αφοσίωσής τους στη βελτίωση του προγράμματος πιστοποίησης.

 

7. Δέσμευση στην ποικιλομορφία

Στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προσόντων (QAP) θα πρέπει να έχει δυνατότητα συμμετοχής κάθε έμπειρος διαμεσολαβητής ανεξαρτήτως επαγγελματικών σχέσεων, φύλου, φυλής, εθνικότητας, ηλικίας, θρησκεύματος, σεξουαλικού προσανατολισμού ή έτερων προσωπικών χαρακτηριστικών.

Το ADRHellenicCenter εξασφαλίζει την προσβασιμότητα του Προγράμματος Αξιολόγησης Προσόντων (QAP) προς όλους τους διαμεσολαβητές ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας, ηλικίας, θρησκεύματος, σεξουαλικού προσανατολισμού ή έτερων προσωπικών χαρακτηριστικών. Όλοι οι διαμεσολαβητές που πληρούν τα κριτήρια υποψηφιότητας, τις προδιαγραφές και διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προσόντων (QAP).