Ελληνικά
English
Ομηρίδου Σκυλίτση 6, Πειραιάς, 2310538919 - 6977260901, info@adrhellenic.com
Α&Α, Αυλογιάρη, Δικαστήρια, Διαμεσολάβηση, Διαπραγματεύσεις

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Διαμεσολαβητών

Train the Trainers - ADR HELLENIC TRAINING HUB

Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 40 ωρών σε τμήμα έως 8 ατόμων
 
Η εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτών διαμεσολαβητών γίνεται στην ελληνική γλώσσα, σε τμήματα έως 8 ατόμων και από τους εκπαιδευτές Εύη Αυλογιάρη (leader trainer), Μαρία Τσώλου και Νίκο Καραιγιαννάκη.
 
Κόστος εκπαίδευσης: 3.000,00 ευρώ
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: τηλ. 6977260901 | email: info@adrhellenic.com