Ελληνικά
English
Omiridou Skylitsi 6, Piraeus, 2310538919 - 6977260901, info@adrhellenic.com
A&A, Avlogiari, Lawyers, Mediators, Negotiators

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 
Σύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση 20 ωρών στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση για την εγγραφή των Διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών».
 
Νομικό πλαίσιο 41917 οικ/26.08.2021 Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής των Διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών» 
 
Προσφορά: Δωρεάν μια πιστοποιημένη εκπαίδευση 24 ωρών, e-learning on demand, με τίτλο «Eπίλυση συγκρούσεων και Διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας», (e-adrhellenic.com) με χορήγηση αντίστοιχου πιστοποιητικού σε όλους τους συμμετέχοντες στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση.
 
 
Στο κόστος του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται:
 
  1. η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών στην ΚΕΔ για την εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών (α. υπεύθυνη δήλωση προς την ΚΕΔ συμμετοχής σε 3 τουλάχιστον οικογενειακές διαμεσολαβήσεις ή ΥΑΣ ως διαμεσολαβητής ή παραστάτης), όσων εκπαιδευομένων πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών σύμφωνα με την σχετική ως άνω ΚΥΑ και
  2. μια πιστοποιημένη μετεκπαίδευση 24 ωρών, e-learning on demand, με τίτλο «Επίλυση συγκρούσεων και Διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας», (e-adrhellenic.com) με χορήγηση αντίστοιχου πιστοποιητικού σε όλους τους συμμετέχοντες στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση.
 
 
Τόπος εκπαίδευσης: Πλατφόρμα Zoom.us
  
Ημερομηνίες διεξαγωγής: Η εκπαίδευση γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως  με τους εκπαιδευομένους (on demand)και σε μικρά γκρουπ ή στις ημερομηνίες που θα αναφέρονται όταν βγει σχετική ανακοίνωση .
 
 
 
Εκπαιδευτική ομάδα:
1. Εύη Αυλογιάρη
2. Mαρία Τσώλου 
3. Κωνσταντίνος Τερζής
 
 
4. Εξειδικευμένοι εισηγητές με Εισηγήσεις στην Οικογενειακή Ψυχολογία και στο Ψυχικό Τραύμα του Διαζυγίου από τους:
 
Κωσταντίνος Μόνας ,Ψυχίατρος - ψυχοθεραπευτής, τ. Διευθυντής της Β' Ψυχιατρικής Κλινικής Θεσσαλονίκης και εξειδικευμένος στη βραχεία εντατική δυναμική ψυχοθεραπεία (www.kostasmonasistdp.gr)
Ζωή Μαρμούρη , Κλινική ψυχολόγος, εξειδικευμένη στη συστημική και οικογενειακή ψυχοθεραπεία, καθώς και στη βραχεία θεραπεία εστιασμένη στη λύση.
Μαρίνα Μόνα, Κλινική ψυχολόγος με εκπαίδευση στην παιδοψυχιατρική και με μεταπτυχιακές σπουδές στην κλινική ψυχική υγεία.
 
Με το τέλος της εκπαίδευσης δίδεται το  υλικό της εκπαίδευσης (όλες οι εισηγήσεις της οικογενειακής διαμεσολάβησης, νομολογία, κλπ).
 
 
Σε ποιους απευθύνεται:
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις σε σχέση  με την οικογενειακή διαμεσολάβηση και να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών, σε δικηγόρους παραστάτες στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, ψυχολόγους που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.
 
 
Περιεχόμενο προγράμματος: 
 
Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο 41917 οικ/26.08.2021 Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής των Διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών»