Ελληνικά
English
Ομηρίδου Σκυλίτση 6, Πειραιάς, 2310538919 - 6977260901, info@adrhellenic.com
Α&Α, Αυλογιάρη, Δικαστήρια, Διαμεσολάβηση, Διαπραγματεύσεις

Διεθνείς Πιστοποιήσεις

 

  • IMI QAP approved 2015Qualifying Assessment Programs (QAPs), assess highly-experienced mediators for the purposes of IMI Mediator Certification - the international gold standard for mediator certification

 

 

  • IMI CMTP approved October 2019 - Certified Mediator Training Programs (CMTPs), deliver high-quality mediator training that meets the international standards established by the International Mediation Institute