Ελληνικά
English
Ομηρίδου Σκυλίτση 6, Πειραιάς, 2310538919 - 6977260901, info@adrhellenic.com
Α&Α, Αυλογιάρη, Δικαστήρια, Διαμεσολάβηση, Διαπραγματεύσεις

Βιοηθική

Βιοηθική Διαμεσολάβηση

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Σύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση 20 ωρών
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής:  Η εκπαίδευση γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως  με τους εκπαιδευομένους (on demand) και σε μικρά γκρουπ ή στις ημερομηνίες που θα αναφέρονται όταν βγει σχετική ανακοίνωση.
 
Πλατφόρμα: Zoom.us
 
Η Βιοηθική Διαμεσολάβηση είναι μία νέα προσέγγιση διευθέτησης ηθικών διλημμάτων που ανακύπτουν κατά τη λήψη δύσκολων αποφάσεων αναφορικά με την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα. Ο θεσμός αυτός είναι παντελώς άγνωστος στην χώρα μας, έχει δε μεγάλη απήχηση τα τελευταία χρόνια τόσο στη Δυτική Ευρώπη, όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Εύλογα, λοιπόν, διερωτάται κανείς: «τι ακριβώς είναι η Βιοηθική Διαμεσολάβηση και πού χρησιμοποιείται;»
 
Η Βιοηθική διαμεσολάβηση είναι σύμφωνη προς τις θεμελιώδεις αρχές της Διαμεσολάβησης, αλλά συνάμα παρατηρούνται αρκετές διαφοροποιήσεις που εναπόκεινται στην ιδιαίτερη φύση και την μοναδικότητα της διαδικασίας.
 
Συνηθέστερα, οι διαφορές που υπάγονται στην διαδικασία αυτή, κινούνται γύρω από διλήμματα ζωής ή θανάτου, αλλά και δύσκολες υποθέσεις επιλογής της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης σε παιδιά.
 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα υποθέσεων που ενδείκνυται η υπαγωγή τους στη διαδικασία αυτή αποτελούν οι περιπτώσεις:
α) διαφωνίας των γονέων ως προς την διακοπή της κύησης ή μη, όταν υπάρχουν ενδείξεις για συγγενείς ανωμαλίες του εμβρύου,
β) διαφωνίας των γονέων αναφορικά με την ενδεδειγμένη θεραπεία σε περιπτώσεις νεογνών/παιδιών με συγγενείς ανωμαλίες ή σοβαρές ασθένειες,
γ) διαφωνίας των συγγενικών προσώπων για την ενδεδειγμένη θεραπεία-περίθαλψη σε σοβαρές περιπτώσεις,
δ) διαφωνίας των συγγενών για τη δωρεά οργάνων,
ε) διαφωνίας του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου με συναδέλφους ή με τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου,
στ) διλημμάτων τέλους της ζωής κτλ.
 
Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, ιατρούς, νοσηλευτές και όσους θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις σε σχέση  με την βιοηθική διαμεσολάβηση.
 
Εκπαιδευτική ομάδα:
1. Εύη Αυλογιάρη 
2. Mαρία Τσώλου
3. Κωνσταντίνος Τερζής
4. Δέσποινα Λυπηρίδου