Ελληνικά
English
Ομηρίδου Σκυλίτση 6, Πειραιάς, 2310538919 - 6977260901, info@adrhellenic.com
Α&Α, Αυλογιάρη, Δικαστήρια, Διαμεσολάβηση, Διαπραγματεύσεις

ΑΘΗΝΑ, 30-31 Μαρτίου 2018 «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ & ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (24/02/2018)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

(Ολόκληρη η Ανακοίνωση εδώ)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Eλληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛΚΕΔ) διοργανώνει  διήμερη εκπαίδευση – πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ιατρική διαμεσολάβηση (MedicalMediation) με τίτλο« ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ», διάρκειας 16 ωρών. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 30  Μαρτίου  (10:00-19:00) και το Σάββατο 31 Μαρτίου  (10:00-19:00) στην Αθήνα (TheAthenianCallirhoeExclusiveHotel, Λεωφ. Καλλιρόης 32 & Πετμεζά).

Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

 

Υποχρεωτική υπαγωγή στη Διαμεσολάβηση των διαφορών από Ιατρική Αμέλεια

(ν.4512/2018)

 

Σύμφωνα με το αρ. 182 του ν. 4512/2018, οι διαφορές που αφορούν σε απαιτήσεις αποζημίωσης ασθενών  ή των οικείων τους σε βάρος ιατρών, οι οποίες ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των τελευταίων, υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, ενώ είναι υποχρεωτική και η ενημέρωση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο γι’ αυτές.

 

επιστροφή