Στο πλαίσιο της ανάπτυξης στρατηγικών για ορθή διαχείριση του προσωπικού της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης αποφάσισε να εντάξει τη Διαμεσολάβηση στη στρατηγική της και τις εσωτερικές της διεργασίες, καθόσον μετά από έρευνα που πραγματοποίησε, έγινε αντιληπτό ότι το οικονομικό κόστος από τις συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων  της ήταν πάρα πολύ μεγάλο για την ίδια. Προηγήθηκαν αρχικά εκπαιδεύσεις στο προσωπικό της, με αντικείμενο Διαμεσολαβητικές τεχνικές αντιμετώπισης και επίλυσης των συγκρούσεων, ενώ κάποια από τα υψηλόβαθμα στελέχη προχώρησαν σε εκπαίδευση και πιστοποίηση ως Διαμεσολαβητές.

Μεταξύ των πλείστων παραδειγμάτων και εμπειριών που λύθηκαν με Διαμεσολάβηση βρίσκεται και η περίπτωση ενός Διευθυντή και ενός στελέχους της Τράπεζας. Τα δύο πρόσωπα συνεργάζονταν αρμονικά για χρόνια δίνοντας την εντύπωση της αγαστής συνεργασίας. Αφορμή για να ξεσπάσουν διαμάχες μεταξύ των δύο, αποτέλεσε η εγκυμοσύνη της δεύτερης. Ειδικότερα, μετά την επιστροφή της από την άδεια κυήσεως οι συγκρούσεις με τον Διευθυντή της άρχισαν να γίνονται εμφανείς σε όλους και να απασχολούν το υπόλοιπο προσωπικό.

Η υπεύθυνη προσωπικού παρέπεμψε τους  δύο εργαζόμενους στη Διαμεσολάβηση.

Στην πραγματικότητα η διαφορά τους προέρχονταν από τις διαφορετικές τους καταβολές και το υπόβαθρο τους με βάση το οποίο ο Διευθυντής ένιωθε «παραμελημένος» από τη συνεργάτιδα του ενώ εκείνη ότι ο τελευταίος δεν τη σέβεται με το να μην αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι πλέον έχει ένα παιδί και διαφορετικές υποχρεώσεις στο σπίτι.

Ο Διαμεσολαβητής βοήθησε να λυθεί επιτυχώς η διαφορά, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η συνεργασία των εργαζομένων  με υψηλή προσωπική ικανοποίηση για τον καθένα από αυτούς αλλά και  αποτελεσματικότητα στην εργασία τους, που τελικά ωφέλησε και την εργοδότρια Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Πηγή: https://www.cedr.com/articles/?item=The-European-Bank-for-Reconstruction-and-Development-Our-Story

Νίκος Καραγιαννάκης

Ιnformation Technology – Διαμεσολαβητής (ΥΔΑΔΔ),

Υπεύθυνος  Marketing και Συντονιστής Εκπαίδευσης  ΑDR Hellenic Center

OPEMED.GR