united-kingdom-flag
logo-3

Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

"Εκπαιδεύουμε

τους Διαμεσολαβητές του αύριο"

avlogiari-crop

Αριθμ. 28583: Χορήγηση άδειας λειτουργίας φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών (Φ.Ε.Κ. Β’ 752/2.4.2013).

Αριθμ. 28583: Χορήγηση άδειας λειτουργίας φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών (Φ.Ε.Κ. Β’ 752/2.4.2013).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 5 και 7 του ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (Α΄ 211) και β) του π.δ/τος 123/2011 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (Α΄ 255)

2. Την από 14.03.2013 αίτηση αδειοδότησης του υποψήφιου φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών με την επωνυμία «Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης», με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, και

3. Το με αριθμ. 15/21.03.2013 πρακτικό της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, με το συνημμένο από 15.03.2013 πρακτικό αξιολόγησης, από τα οποία προκύπτει ότι ο ανωτέρω φορέας κατάρτισης πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το π.δ/μα 123/2011, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας στον Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών με την επωνυμία «Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης», ο οποίος πληροί τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ